Skattebeslut av förvaltningsdomstolen gällande Fiskars Oyj Abp:s överklagan – bolaget tänker fortsätta processen

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.4.2020 kl 09:30 (EEST
)

 

Skattebeslut av förvaltningsdomstolen gällande Fiskars Oyj Abp:s överklagan – bolaget tänker fortsätta processen

Helsingfors förvaltningsdomstol har lämnat oförändrat beslutet om efterbeskattning på basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014, enligt vilket Fiskars Oyj Abp ålades att betala tillsammans 28,3 milj. euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning. Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003.

”Vi är besvikna på beslutet och anser det vara obefogat. Vi kommer att begära prövningstillstånd och förändring hos Högsta förvaltningsdomstolen”, sade Fiskars Groups ekonomidirektör Sari Pohjonen.

Efterbeskattningsbeslutet ledde till ett negativt kassaflöde på 28,3 milj. euro under det tredje kvartalet år 2016. Fiskars-koncernen har uppgett om den pågående skatterevisionen i tidigare delårsrapporter samt bokslutskommunikéer. Tillsammans med sina externa konsulter anser bolaget fortfarande att beslutet är obefogat och bokför därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen.
 

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

 

Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor