STYRELSENS SVAR PÅ BEGÄRAN OM ATT UTREDA EN ENHETLIG RÖSTRÄTT FÖR AKTIESERIER

STYRELSENS SVAR PÅ BEGÄRAN OM ATT UTREDA EN ENHETLIG RÖSTRÄTT FÖR AKTIESERIER  

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har behandlat begäran om att utreda möjligheterna att
införa en enhetlig rösträtt för bolagets aktieserier. Begäran gjordes av en   
grupp aktieägare som kontrollerar mera än 5 % men mindre än 10 % av rösterna i 
Fiskars.                                    

På basen av begäran har styrelsen bestämt sig att utreda ärendet.        

I dag har Fiskars två aktieserier, A- och K-aktier. Båda aktier noteras på   
NASDAQ OMX Helsinki Oy. A-aktier har en röst per aktie och K-aktier 20 röster  
per aktie. Antalet aktier är 77 510 200 vilket bestod av 54 944 492 A-aktier och
22 565 708 K-aktier.                              

Mer information:                                
styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, tel. 040 524 7730             


FISKARS OYJ ABP                                 

Kaj-Gustaf Bergh                                
styrelseordförande                               

Fiskarskoncernen grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade  
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. www.fiskars.fi