Uppmaning att ta emot aktier emitterade i fondemissionen år 2004

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  9.2.2012 kl. 09.00 EET

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att aktierna som emitterats på basis av bolagets beslut 3.12.2004 om fondemission och som ännu inte gjorts anspråk på skall tas emot senast 28.2.2013. Ifall de inte har tagits emot senast 28.2.2013, förklaras de förlorade.

Vid äventyr av att rätten till aktierna går förlorad, uppmanar vi aktieägarna att ta emot aktierna som emitterats i fondemissionen och som ännu inte gjorts anspråk på senast 28.2.2013. Aktierna kan tas emot genom att till Fiskars Oyj Abp presentera ett yrkande, i vilket meddelas på vilket värdeandelskonto aktierna ska registreras.

Ifall anspråk på aktierna som emitterats i den ovan angivna fondemissionen inte framställts till bolaget senast 28.2.2013, kommer aktierna att säljas i offentlig handel för deras räkning som har rätt till aktierna. Den som har rätt till aktierna har härefter rätt endast till det belopp som influtit vid försäljningen med avdrag för kostnaderna för uppmaningen och försäljningen. Medel som inte har lyfts inom fyra år från försäljningen tillfaller bolaget.

Den här uppmaningen baserar sig på gamla aktiebolagslagens (29.9.1978/734) 4 kapitel 14 §.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör
 

Mer information:
Chefsjurist Jutta Karlsson
Tel. +358 204 3910
jutta.karlsson@fiskars.com

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och koncernen har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com