Fabriken mitt i staden förnyas - Arabias nya ”Massiivi” invigs

Fiskars Oyj Abp                   Pressmeddelande       21.10.2011 klo 10

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen inviger i dag en ny anläggning för massa- och glasyrtillverkning på Arabias keramikfabrik. Anläggningen – eller ”Massiivi” som den kallas informellt – blev färdig under sommaren och effektiverar i synnerhet tillverkningsprocessen för Arabias färgade glasyrer. Den förstärker fabrikens roll som centrum för det keramiska kunnandet inom Fiskarskoncernen. Med hjälp av de effektivare processerna kan fabriken även möta variationer i efterfrågan på ett mer flexibelt sätt.

Den nya anläggningen för massa-  och glasyrtillverkning är en del av Fiskarskoncernens betydande investeringar och satsningar på Arabias fabrik. Anläggningen ersätter en gammal massaanläggning från 1930-talet.  I den nya processen är doseringen av råvarorna datorstyrd och blandningen sker maskinellt i slutna behållare. Detta skyddar hela processen från damm och håller både massan och glasyren rena. Projektet för planering och konstruktion av anläggningen pågick i drygt två år. Anläggningen har planerats av fabrikens egna experter, som fått hjälp av extern processkompetens. 

”Det är välkänt att Arabias fabrik har ett färgglasyrkunnande i världsklass. Nu har husets egna experter utvecklat en högklassig process för framställning av massa och glasyr. Detta ger oss möjlighet att själva utveckla och framställa dem också i fortsättningen samt tillhandahålla ett brett och individuellt sortiment av glasyrer. För konsumenterna innebär detta ännu högklassigare produkter”, påpekar Fiskarskoncernens produktions- och logistikdirektör Hille Korhonen.

Konst och produktion mitt i huvudstaden

Arabias fabrik grundades 1873, och den har alltid haft en nära växelverkan med sin omnejd och Helsingfors stad. Under de senaste decennierna har Helsingfors investerat i bostadsproduktion och mångsidig utveckling på Arabiaområdet. Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen ser Arabias starka kulturarv som en del av områdets dragningskraft även i framtiden.

”Arabias betydelse i uppbyggnaden av den finländska konstindustrins internationella anseende är odiskutabel. Arabiaområdet har en särskild ställning i Helsingfors stads strategi som en utvecklingsmiljö för konst, vetenskap och kreativa branscher och ett innovationscentrum. Områdets hjärta är fortfarande den traditionsrika keramikfabriken, som genom koncentrationen av produktutveckling och design i dess omgivning skapar såväl arbetstillfällen som turistupplevelser.  Som företrädare för Helsingfors stad är jag mycket glad över att Fiskarskoncernen investerat i Arabias fabrik för att utveckla den och trygga förutsättningarna för fabrikens verksamhet även framöver”, säger Pajunen.

Mer information och bildmaterial:
PR-chef Tuija Aalto-Setälä, Fiskars Home
Tfn 0204 39 5255, tuija.aalto-setala@fiskars.com

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com