Fiskars har slutfört avyttringen av bevattningverksamheten i Nordamerika

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.2.2022 kl 20.00 (EET)

Fiskars har slutfört avyttringen av bevattningverksamheten i Nordamerika

Fiskars Oyj Abp har slutfört avyttringen av bevattningsverksamheten i Nordamerika till Lawn & Garden LLC, som är ett holdingbolag ägt av Centre Lane Partners (CLP) dotterbolag. CLP är ett privat investeringsbolag med huvudkontor i New York. Transaktionen publicerades den 21.12.2021.

Försäljningen genomfördes som en avyttring av affärsverksamhet. Avtalet omfattade immateriella rättigheter inklusive varumärkena Gilmour och Nelson samt relaterade varumärken och patent som hänför sig till bevattningsutrustning som kommersialiserats i Nordamerika. I transaktionen ingick också produktionsanläggningen i Excelsior Springs, Missouri och lagerverksamheten i Independence, Missouri, samt anställda i dessa enheter.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.