Fiskars inleder arbetet för att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten på sin enhet i Billnäs

Fiskars Oyj Abp                                         Pressmeddelande                            10.4.2012
 

Fiskars planerar att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten, samt att effektivisera verksamheten på sin enhet i Billnäs. Fiskars planerar också att anpassa enhetens kapacitet och processer till att bättre motsvara grundbelastningen och att rationalisera produktionsnätet. Syftet är att utveckla verksamhetsmodellen på enheten som hör till trädgårdsaffärsverksamheten, så att företaget snabbare än tidigare ska kunna reagera på förändringar och flexiblare svara på säsongsväxlingar och kraven från den internationella verksamhetsmiljön.

På grund av förändringsplanerna inleder Fiskars samarbetsförhandlingar med 409 anställda på Billnäsenheten. Efter förverkligandet av planerna skulle personalstyrkan minska högst med 95 personer. Vid förhandlingarna strävar man efter att finna alternativa lösningar till uppsägningar, t.ex. omskolning för andra arbetsuppgifter.

”Fabriken i Billnäs har ett starkt kunnande inom produktutveckling och tillverkning och där tillverkas internationellt högt värderade trädgårdsprodukter. Vi har gjort betydande investeringar i Billnäs under de senaste åren och det är viktigt för oss att trygga Billnäsenhetens framtida verksamhet. Genom att förbättra lönsamheten och flexibiliteten kan vi skapa en internationellt konkurrenskraftig enhet. Tyvärr är fabriken inte konkurrenskraftig på de marknader där vi agerar och vi beklagar att de planerade anpassningsåtgärderna kan få följder för personalen”, säger Thomas Enckell, direktör för trädgårdsverksamheten.

Fiskars är ett ledande brand inom marknaden för trädgårdsprodukter. Fiskars har produktionsenheter som tillverkar trädgårdsverktyg i Billnäs, Finland, samt i Polen, Frankrike, Norge och Ryssland.

Tilläggsuppgifter:

Anu Ilvonen, kommunikationschef
Tel. +358 204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Thomas Enckell, direktör, Garden EMEA
tel. +358 204 39 5531

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com