Fiskars koncentrerar glasproduktionen och utvidgar fabriken i Iittala

Fiskars Oyj Abp                   Pressmeddelande                      6.6.2013

Samarbetsförhandlingar för Notsjö och Iittala glasbruk som påbörjades i april 2013 har nu slutförts. Orsaken till förhandlingarna var planen att omorganisera tillverkningen av glas och samla glastillverkningen till Iittala. Resultatet är att Fiskars koncentrerar sin glasproduktion till ett produktionsställe vid Iittala glasbruk och att produktionen i Notsjö förflyttas till Iittala under 2014.

Förhandlingarna omfattade 223 arbetstagare vid glasbruken varav 189 i Iittala och 34 i Notsjö. De möjliga minskningarna beräknades omfatta högst 36 personer. Resultatet av förhandlingarna är att totalt 27 personer erbjuds att förflyttas från Notsjö till Iittala. Det totala antalet minskningar uppkommer till 28 personer vid båda glasbruken varav 8 av minskningarna kommer att ske som pensioneringar.

Som tidigare nämnts kommer utrymmet som används av glasblåsningen vid fabriken i Iittala att nästan fördubblas i storlek och en del av maskineriet kommer att förnyas. Utvidgningsprocessen och ansökningen av tillstånd påbörjas omedelbart med avsikten att påbörja konstruktionsarbetet så tidigt som hösten 2013. Utvidgningen förväntas vara klar under första halvan av 2014, varefter förflyttningen av produktionen från Notsjö till Iittala påbörjas.

På grund av det rådande marknadsläget och den negativa utvecklingen i efterfrågan kommer tillfälliga permitteringar att vara aktuella vid glasfabrikerna. Tidslängden på dessa permitteringar kommer att vara mellan sex och åtta veckor och kommer att påverka 75 arbetstagare vid glasfabrikerna i Iittala och Notsjö. Permitteringarna kommer att äga rum i samband med sommarsemesterperioden 2013.

Ytterligare information:

Anu Ilvonen, kommunikationsdirektör, tfn. +358 204 39 5446
Per-Henrik Hagberg, Direktör, Glasfabriker, tfn. +358 204 39 6228

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning var 748 milj. euro år 2012 och företaget hade cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com.