Fiskars keskittää lasinvalmistuksen Iittalaan ja laajentaa Iittalan lasitehdasta

Fiskars Oyj Abp                   Lehdistötiedote                      6.6.2013

Iittalan ja Nuutajärven lasitehtailla huhtikuussa 2013 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut lasituotannon toimintojen uudelleenjärjestämisestä ja lasinvalmistuksen keskittämisestä Iittalaan ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Fiskars keskittää konsernin oman lasinvalmistuksen Iittalan lasitehtaalle ja siirtää nykyisin Nuutajärvellä tapahtuvan lasinvalmistuksen Iittalaan vuonna 2014.  
 
Yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuului lasitehtaiden henkilöstö, yhteensä 223 henkilöä, joista 189 työskentelee Iittalassa ja 34 Nuutajärvellä. Mahdollisten henkilöstövähennysten määrän arvioitiin olevan enimmillään 36 henkilöä. Neuvotteluiden seurauksena yhteensä 27 henkilölle on tarjottu siirtymistä Nuutajärveltä Iittalaan. Henkilöstön vähentämismääräksi on tarkentunut molemmilta lasitehtailta yhteensä 28 henkilöä. Tästä kahdeksan toteutuu eläkejärjestelyin. 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Iittalan tehtaan suupuhalluksen käytössä olevia tiloja laajennetaan lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä, ja tehtaan laitekantaa uudistetaan. Tehdaslaajennuksen vaatima työ ja lupaprosessi käynnistyvät välittömästi, ja tavoitteena on aloittaa laajennusosan rakennustyöt syksyllä 2013. Laajennusosan on määrä valmistuavuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla, jonka jälkeen tuotanto siirtyy Nuutajärveltä Iittalaan.

Yleisestä markkinatilanteen ja kysynnän negatiivisesta kehityksestä johtuen yhtiö myös lomauttaa lasitehtaiden henkilöstöä määräaikaisesti. Kahdesta kuuteen viikkoon kestävät lomautukset koskevat yhteensä 75 henkilöä Iittalan ja Nuutajärven lasitehtailla, ja ne toteutetaan vuoden 2013 kesälomien yhteydessä.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 020 439 5446
Lasitehtaiden johtaja Per-Henrik Hagberg, puh. 0204 39 6228

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com.