Fiskars planerar att omstrukturera företagets italienska verksamhet

Fiskars Oyj Abp   Pressmeddelande   26 mars 2014 kl 11.00 EET

Fiskars planerar att omstrukturera företagets italienska verksamhet för att öka konkurrenskraften och förbättra kostnadsstrukturen. Detta skulle ske genom att den lokala verksamhetens leveranskedja för köksknivar görs om och affärsportföljen konsolideras. I den planerade omstruktureringen ingår att stänga de italienska tillverknings- och lagerenheterna samt att anpassa Fiskars försäljningsorganisation till företagets affärsmodell. Fokus för koncernens landsenheter ligger nu på försäljning och marknadsföring av koncernens hela varumärkesportfölj vilket är i linje med Fiskars strategi.

Effektiviseringen av leveranskedjan för den italienska marknaden och det ökade fokuset på paneuropeiska produktsortiment är en del av Fiskars omstruktureringsplan EMEA 2015, som annonserades i juni 2013. En viktig orsak till åtgärderna för att öka konkurrenskraften och förbättra kostnadsstrukturen i Italien är den svåra marknadssituationen, som har haft stor inverkan på den lokala efterfrågan på konsumentvaror.

Fiskars två tillverkningsenheter i norra Italien tillverkar knivar under varumärkena Kaimano och Montana, som hör till de ledande italienska varumärkena för såväl hushåll som yrkesanvändare. Fiskars planerar att öka konkurrenskraften genom att hitta externa leverantörer som kan producera Kaimano-bordsknivarna och en partner för den lokala lagerhållningen. Dessutom planerar Fiskars att fasa ut verksamheten för proffsknivar i Italien.

”Varumärket Kaimano har en lång lokal tradition. Det är ett mycket starkt varumärke i Italien och det kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll i vår italienska strategi. Vi kommer att fortsätta att bygga det här varumärket när vi ytterligare utvecklar vår köksverksamhet i Italien. Effektiviseringen av vår leveranskedja gör det möjligt för oss att investera i framtida tillväxt för våra internationella varumärken i Italien”, säger Teemu Kangas-Kärki, direktör för Fiskars affärsområde Hem.

Planen att stänga tillverkningsenheter och effektivisera den italienska organisation kan påverka som mest 58 personer. Personalförhandlingar angående hela personalen på Fiskars Italy har inletts.

Ytterligare information:
Anu Ilvonen, kommunikationsdirektör, tfn +358 204 39 5446

Fiskars 365 – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Firskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365