Fiskars planerar omorganisering av verksamheten vid Sorsakoski-fabriken

Fiskars Oyj Abp                   Pressmeddelande                      10.6.2013

Fiskars har som mål en effektiv och konkurrenskraftig leveranskedja. Som en del av utvecklingsarbetet för produktionen har Fiskars förnyat fabriken för köksredskap i Sorsakoskis processer och produktion för att uppnå våra effektivitets- och kvalitetskrav. Det är meningen att fortsättningsvis utveckla fabrikens konkurrenskraftighet samt fabrikens interna verksamhetsmodeller.

På grund av effektiveringsåtgärderna till produktionsprocesserna och osäkerheten kring det rådande marknadsläget har Fiskars granskat Sorsakoski-fabrikens kostnadsstruktur och planerar därmed en omorganisering av verksamheten för att förbättra konkurrenskraften av verksamhetsmodellen samt kostnadsstrukturen.

Till en följd av omorganiseringsplanerna påbörjas samarbetsförhandlingar på Sorsakoski-fabriken. Dessa kan leda till en minskning på högst 16 positioner. Sammanlagt uppkommer fabrikens personal till 96 anställda.

 

Mer information:

Risto Gaggl, SVP, Supply Chain, tfn. +358 204 39 5172
Anu Ilvonen, Kommunikationsdirektör, tfn.  +358 204 39 5446

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com