Fiskars simplifierar sina processer, planerar ändringar till sin regionala distributionsverksamhet i Europa

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
10.2.2016 kl. 13.30 EET

 

Fiskars simplifierar sina processer, planerar ändringar till sin regionala distributionsverksamhet i Europa

Fiskars siktar på att växa globalt samtidigt som bolaget fortsätter att förbättra sin verksamhet samt öka effektivitet och flexibilitet. Koncernen simplifierar sina processer och planerar därför att ändra om sin regionala distribution i Europa. Fiskars planerar att flytta sin regionala distributionscentersverksamhet från Tyskland till ett distributionscenter som drivs av en partner i Nederländerna.

Det planerade nya centret skulle fokusera på produkter under varumärkena Fiskars och Gerber och distribuera dessa produkter i Europa. Det planerade nya partnerledda distributionscentret gör det möjligt för Fiskars att växa tillsammans med sina kunder, öka flexibiliteten och förbättra tillgången på produkter för olika säljkanaler inom marknaderna i Europa.

Vår nuvarande distributionsenhet i Tyskland är inte längre optimal när det gäller distributionen av alla våra produktkategorier. Det planerade nya distributionscentret gör att vi kan vara mer flexibla och det centrala läget i Nederländerna gör att vi kan tjäna våra kunder mer effektivt och i större omfattning i hela Europa,” säger Fiskars logistikdirektör Tiina Nieminen.

En följd av de här planerna är att Fiskars kommer att inleda samarbetsförhandlingar med de anställda på det regionala distributionscentret i Tyskland. Samarbetsförhandlingarna omfattar samtliga anställda vid distributionscentret.

De här planerna är ett led i omstruktureringsprogrammet Supply Chain 2017 (Leveranskedjan 2017) som Fiskars tillkännagav i september 2015 och som siktar på att optimera koncernens leveranskedja och förbättra konkurrenskraften inom produktionsverksamhet och distributionsnätverk.

 

Ytterligare information:
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.fiskarsgroup.com