Fiskars stärker sitt glaskunnande genom att investera i en ny produktionsanläggning för glasmassa

Fiskars Oyj Abp       Pressmeddelande   24.5.2012

Fiskars-koncernen har beslutat att stärka sin kärnkompetens inom glasprodukter genom att investera i en ny anläggning för tillverkning av glasmassa. Enheten, dvs. mänganläggningen, som ska byggas i anslutning till Iittalas glasfabrik är en investering på flera miljoner euro. Den stärker ytterligare Iittalas ställning som utvecklare av internationellt uppskattade och högklassiga glasprodukter, och som specialist inom färgat glas. Fiskars-koncernens internationella varumärke Iittala är världsberömt för sina glasprodukter.

Fiskars affärsområde Hem har specialiserat sig inom formgivning, tillverkning och marknadsföring av högkvalitets designprodukter. Internationella konsumenttrender visar att konsumenternas köpbeslut i allt högre grad influeras av de värderingar som varumärket företräder. Tack vare den tidlösa designen samt det intima samarbetet mellan formgivare, produktutveckling och produktion har varumärket Iittalas finländska framgångssaga redan nått över 60 länder. För närvarande finns det över 170 Iittala-butiker och -avdelningar. Den senaste Iittala-butiken öppnades i Vilnius i Litauen i slutet av april.

”Målet är att varumärket Iittala ska växa på den internationella marknaden, och därför är det viktigt att produkterna skiljer sig från konkurrenternas. Förutom att Iittala representerar design av toppklass, skiljer sig Iittalas produkter från andra produkter tack vare den höga kvaliteten. Konkurrenskraften hos våra designprodukter beror på att vi själva har hand om hela produktutvecklingsprocessen. Våra egna fabriker är center med kompetens inom material och tillverkning, vilket är viktigt för oss. Den nya anläggningen för tillverkning av glasmassa erbjuder oss nya möjligheter att fördjupa vårt glaskunnande. Dessutom blir vår egen glasproduktion effektivare genom att anläggningen möjliggör större automatik i hanteringen av glasmassan”, konstaterar Teemu Kangas-Kärki, direktör för affärsområdet Hem.

Fiskars glasfabriker finns i Iittala och Notsjö. Produktionen i koncernens glasfabriker fokuserar på utvalda produktserier som tillverkas industriellt samt på munblåsta konst-, prydnads- och bruksföremål.

I mänganläggningen doseras och blandas råmaterialen, sand, soda, kalk och de andra tillsattsämnen till en massa varefter massan transporteras till en smältprocess och sedan till vidareprocessering. Den nya anläggningen för tillverkning av glasmassa ersätter en gammal mänganläggning som byggdes i Notsjö på 1970-talet. I den nya anläggningen kommer man att utnyttja de senaste kunskaperna om miljötekniska lösningar och fästa särskild vikt vid en säker process. Enligt uppskattning kommer anläggningen att tas i bruk år 2014.

Ytterligare information:

Teemu Kangas-Kärki, direktör för affärsområdet Home
Tfn +358 20 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com