Fiskars utvidgar sitt regionala varumärkessortiment

Fiskars Oyj Abp                  Pressmeddelande         24.1.2013

 

I och med lanseringen av en ny organisation under hösten 2012 och större fokus på vår affärsverksamhet och våra säljenheter kan Fiskars i ännu större utsträckning dra nytta av varumärkesportföljens potential för internationell tillväxt och utvidga lokala varumärken och marknadsföra dem i fler länder.

Genom förvärvet av Royal Copenhagen kan Fiskars hemverksamhet nu erbjuda ett enhetligt, unikt och internationellt tilltalande sortiment med skandinaviska varumärken inom dukningssegmentet, bestående av de regionala varumärkena Royal Copenhagen, Rörstrand (tidigare ett lokal varumärke) och Arabia.

Inom trädgårdsbranschen kommer det danska trädgårdsredskapsvarumärket Zinck-Lysbros unika sortiment att slås ihop med Fiskars-sortimentet och säljas på de skandinaviska marknaderna. De båda lokala krukodling-varumärkenas (Ebert och Sankey) sortiment har slagits ihop och kommer att marknadsföras i EMEA-länderna under det nya, kombinerade varumärket EbertSankey. Tack vare den nya organisationen och innovative produktutvecklingen kan vi även introducera det franska verktygsmärket Leborgne på nya marknader utanför Frankrike.

Fiskars har en unik portfölj med högt ansedda varumärke, samtliga med en tydlig roll i förverkligandet av vår tillväxtambition. 2013 innefattar Fiskars portfölj följande varumärken:

  • Internationella varumärken: Fiskars, Iittala och Gerber
  • Ledande regionala varumärken: Arabia, Buster, EbertSankey, Hackman, Leborgne, Royal Copenhagen och Rörstrand
  • Lokala och taktiska varumärken: Drive Boats, Gingher, Høyang-Polaris, Höganäs Keramik, Kaimano, Kitchen Devils, Montana och Raadvad

 

Ytterligare information:

Strategidirektör Max Alfthan, tfn +358 204 39 5262
 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com