Ny strategisk milstolpe för Gerber i EMEA

Fiskars Oyj Abp        Pressmeddelande    22.10.2013

Fiskars har tagit ett stort kliv framåt i spridandet av Gerber utanför Nordamerika genom att börja leverera Gerber-produkter till internationella kunder från sin centraleuropeiska distributionscentral. Genom att sköta leveranserna från den regionala distributionscentralen i Tyskland förkortas ledtiderna avsevärt, transporterna sköts mer kostnadseffektivt och det administrativa arbetet minskar. Den nya distributionscentralen är därmed en viktig del av planerna för en hållbar tillväxt för Gerber i Europa.

Varumärket Gerber har en väldigt stark identitet i Amerika och Fiskars vill bygga upp en global varumärkesplattform för Gerber. Ett försäljningsteam tillsattes i EMEA-området år 2012 för att hålla i försäljningen av Gerber-produkter och marknadsföringssatsningarna utanför Nordamerika. Det har resulterat i betydande framgångar i att öka distribution inom viktiga marknader i Europa. Beslutet att använda Fiskars regionala distributionscentral återspeglar Gerbers vilja och engagemang i att erbjuda sina kunder bästa möjliga service.

Att utvidga den regionala distributionscentralens tjänster till att även omfatta Gerber visar också på ett konkret sätt att Fiskars förverkligar sin nya strategi för leveranskedjan. Fiskars satsar på att förenkla sina interna strukturer och skapa regionala logistikplattformer som tjänar Fiskars samtliga affärsområden genom färre distributionscentraler.

I början av år 2008 hade Fiskars en splittrad distributionscentralsstruktur med distributionscentraler som var inriktade på distribution på landsnivå. Sedan dess har Fiskars produkter i Amerika samlats till en distributionscentral i South Haven i Michigan medan en nordisk distributionscentral har skapats i Tavastehus i Finland. År 2012 beslöt Fiskars att etablera en regional distributionscentral för Centraleuropa i samband med en existerande anläggning i Herford i Tyskland. En centraleuropeisk distributionscentral gör det möjligt för alla Fiskars affärsområden att betjäna sina kunder med ett bredare sortiment för alla marknader och över landsgränser. En mer centraliserad struktur är också flexibel, klarar av förändringar och förbättrar tillgången på produkter inom samtliga europeiska marknader och för olika försäljningskanaler.

 

Mer information:

Joachim Colliander, Sales director, Gerber EMEA, tfn. +49 89 207 042 100

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com.