Fiskars Group Campus

Fiskars Group Campus är en inspirerande kombination av konst, design och ikoniska varumärken.

Firskars Groups nya huvudkontor kombinerar konst, design och inspirerande varumärken på ett unikt sätt. Under våren 2022 flyttade cirka 400 av Fiskars Groups anställda in i den nya byggnaden i Kägeludden, Esbo, Finland. Byggnaden med sina nio våningar ritades av arkitekterna på SARC, och våra medarbetare samarbetade med för att ta fram utrymmenas design.

Utöver moderna kontorsanläggningar har byggnaden utrymmen som utformats för produktutveckling, inklusive ett testkök och en verkstad, samt en husdjurshörna och moderna träningsutrymmen. Människornas olika professionella och privata livssituationer har också beaktats i designprocessen.

Hållbarhet är en ledstjärna i Fiskars Groups tillväxtstrategi och det är en faktor som funnits med i hela designprocessen för det nya huvudkontoret. Den energieffektiva byggnaden drivs helt av förnybar energi, och den har utrustats med solpaneler på taket. NCC, som har designat och konstruerat byggnaden, har ansökt om ett BREEAM Excellent-certifikat för byggnaden. Det är den nästa högsta nivån inom Europas kändaste miljöcertifiering. Hållbarhet är också närvarande i interiörens design. Reparerbara, återanvändbara och återvinningsbara material har prioriterats för de invändiga utrymmena, och vissa av möbler har köpts in second-hand.

Fiskars Group Campus är enkelt att nå via kollektivtrafik, cykel eller till fots, och för personer som har lång resväg finns det laddstationer för elbilar i garaget.

Fiskars Group har djupa rötter inom design och konst, och det finns massvis med konst på varje våning i den nya byggnaden. Några av konstverken kommer från Arabia-fabrikens berömda konstavdelning och de har producerats av legendariska keramikkonstnärer som Rut Bryk, men vi har även köpt in konst från skickliga nya konstnärer.

I en ny typ av samarbete med Esbo moderna konstmuseum, EMMA, ställs verk från sex internationellt kända konstnärer ut i galleriet på tredje våningen. Samlingen har kurerats av EMMA och presenterar bolagets största varumärken genom konsten. Verken har skapats av moderna konstnärerna Ellen Altfest (Gerber), Anna Barlow (Wedgwood), Antrei Hartikainen (Fiskars), Caoimhe Kilfeather (Waterford), Santtu Mustonen (Iittala) och Maria Rubinke (Royal Copenhagen).