Ändring i Fiskars ledningsgrupp

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
18.2.2021 kl. 10.00 EET

 

Ändring i Fiskars ledningsgrupp

Fiskarskoncernen fortsätter att genomföra sin strategi med ett ökat fokus på tillväxt, i enlighet med de långsiktiga finansiella målen. Därtill sätts konsumentens vardag i centrum för verksamheten. Kärnan i Fiskars strategi är att stärka den unika portföljen av internationellt älskade varumärken, en ambitiös hållbarhetsagenda samt att ständigt förbättra den digitala konsumentupplevelsen.

För att öka fokus på konsumenten slås koncernens kommunikationsfunktion samman med konsumentupplevelse- och tillväxtfunktionen, som leds av konsument- och kommunikationsdirektör Tina Andersson. Den nya strukturen säkerställer ett enhetligt arbete med kommunikation, hantering av varumärken, hållbarhet och digitalisering. På grund av dessa förändringar har Maija Taimi, nuvarande direktör för koncernkommunikation, beslutat att lämna bolaget. Hon har arbetat för bolaget sedan 2015.

”Jag vill framföra ett varmt tack till Maija för hennes värdefulla bidrag till verksamheten och koncernvarumärket. Under åren som hon ledde Fiskars Groups kommunikation har hon haft en nyckelroll att stödja koncernens omvandlingsresa till ett enhetligt företag med gemensamma värderingar och strategiska prioriteringar”, sade Nathalie Ahlström, verkställande direktör.

”Mitt uppriktiga och varma tack till det fantastiska teamet och kollegor runt om i världen som jag har haft privilegiet att arbeta med under de senaste sex åren. Jag uppskattar både Fiskars Groups anställda och företaget bakom de älskade varumärkena och önskar teamet lycka till med att göra vardagen extraordinär”, sade Maija Taimi.

”Vår ambition är att bygga en stark portfölj av internationellt älskade varumärken och bidra till att göra vardagen extraordinär. Det kräver en konsumentcentrerad kultur, en stark hållbarhetsagenda samt en god digital kontakt med konsumenter. Vi är därför fast beslutna att sätta konsumentens vardag i centrum för allt vi gör och berika deras liv genom våra premiumprodukter, nya spännande affärsmodeller och en meningsfull dialog. I kärnan av vår strategi är våra hållbarhetsmål, alltså ett bestående välbefinnande för människor och planeten, våra åtaganden att bekämpa slit och släng -kultur, strävan efter en koldioxidneutral framtid samt ökad glädje. Dessa utgör därför en viktig del av vår kommunikation med konsumenter och intressenter under de kommande åren”, sade konsument- och kommunikationsdirektör Tina Andersson.

Ändringarna till koncernens struktur och ledningsgrupp träder i kraft den 1.3.2021.

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor