Ändring i kallelsen till Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp       
Börsmeddelande
25.2.2022 kl. 12.00 (EET) 

Ändring i kallelsen till Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp har beslutat att ändra platsen för bolagets ordinarie bolagsstämma 2022 och på motsvarande sätt ändra bolagsstämmokallelsen så att stämman hålls på Östersjötorget 2, Helsingfors. Bolagsstämmokallelsen som publicerades 4.2.2022 är till övriga delar oförändrad. Bolagsstämmokallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/

Bolagets aktieägare kan delta i stämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand eller genom ett av bolaget utnämnt ombud samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman.

Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med bolagsstämman via en direktsänd webcast. Aktieägare som på detta sätt följer stämman räknas inte som deltagare i bolagsstämman. Instruktioner för aktieägare för deltagande i bolagsstämman samt för följande av stämman via den direktsända webcasten finns i bolagsstämmokallelsen.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
press@fiskars.com tel. +358 40 553 3151

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.