ÄNDRINGAR I LEDNINGEN I FISKARS AMERIKA

ÄNDRINGAR I LEDNINGEN I FISKARS AMERIKA                     

Fiskarskoncernen har utsett Paul Tonnesen till direktör för affärsområdet Garden
& SOC i segmentet Amerika. Tonnesen har för närvarande ansvaret för Fiskars   
amerikanska trädgårdsverksamhet. Han kommer att rapportera till Fiskars     
verkställande direktör Kari Kauniskangas.                    

Fiskars affärsområden Garden (trädgård) och Craft (pyssel) slås samman i    
Nordamerika till ett nytt affärsområde, Garden & SOC (School, Office & Craft - 
skola, kontor och pyssel). Segmentet Amerika omfattar därefter det nya     
affärsområdet Garden & SOC samt det oförändrade affärsområdet för        
friluftsredskap, Outdoor Recreation.                      

På grund av ändringarna i affärsområdesstrukturen kommer Chad Vincent, direktör 
för affärsområdet Craft i Amerika, samt Jerome Klein, ekonomidirektör för    
segmentet Amerika, att fortsätta sina karriärer utanför koncernen.       

Mer information:                                
strategidirektör Max Alfthan, tel. +358 400 461 640               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskarskoncernen grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade  
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. www.fiskars.fi    

www.fiskars.fi