Anmälan om ändring av ägarandel enligt värdepappersmarknadslagen 2 kap. 10 §

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL ENLIGT VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 2 KAP. 10 §  
                                        
Fiskars Oyj Abp har blivit informerad om att Elsa Fromonds tillsammans med   
Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, ägarandel har     
överskridit flaggningsgränsen på 1/10 i Fiskars på grund av sammanslagningen av 
Fiskars aktieserier samt fusionen mellan Agrofin och Fiskars.          

I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar vi följande:   

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Med hänvisning till Fiskars Oyj Abp:s börsmeddelande 31.7.2009, har fusionen  
mellan Fiskars Oyj Abp och Agrofin Oy Ab registrerats hos handelsregistret   
31.7.2009.                                   

Fiskars Oyj Abp har den 15.4.2009 publicerat ett förslag att sammanslå bolagets 
aktieserier så att alla aktier har samma rösträtt och att Agrofin Oy Ab     
fusioneras med bolaget. Elsa Fromond och Holdix Oy Ab har anmält i sin anmälan 
den 16.4.2009 att då de ifrågavarande arrangemangen genomförs och Agrofin Oy  
Ab:s fusion har registrerats i handelsregistret, kommer Elsa Fromonds och Holdix
Oy Ab:s sammanlagda ägarandel att överskrida 1/10 av Fiskars Oyj Abp:s alla   
aktier och röster.                               

3 Fullständigt namn på den anmälningsskyldiga:                 
Elsa Margaretha Louise Fromond                         
Holdix Oy Ab (ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond), FO-nummer 0758027-1 

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen överskreds:      
31.7.2009                                    

5 Flaggningsgräns som har överskridits:                     
Överskridits 1/10                                

6 Lämnade uppgifter:                              

Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |   851 159 + 3 089 122 |   851 159 + 3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |   260 900 + 1 727 594 | 5 218 000 + 34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        5 928 775 |       43 710 161 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Direkt  3 823 926 |    4,7 |    3 823 926 |   4,7 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Indirekt 5 959 050 |    7,3 |    5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   

Kedja av ägarkontrollerade företag genom vilka aktierna eller rösträtterna i  
praktiken innehas eller genom vilka den anmälningsskyldiga är part i ett avtal 
eller annat arrangemang:                            

Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond            

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |        3 089 122 |        3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 727 594 |       34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        4 816 716 |       37 641 002 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V   |    5 959 050 |    7,3 |     5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   

Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 000 personer.                            

www.fiskars.fi