Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Fiskars Oyj Abp:n saamien tietojen mukaisesti Elsa Fromondin ja hänen      
määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus on noussut yli 1/10 (10 %)   
liputusrajan. Muutos johtui Fiskarsin osakesarjojen yhdistämisestä ja Agrofinin 
sulautumisesta Fiskarsiin.                           

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:  

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Fiskars Oyj Abp:n 31.7.2009 julkistama tiedote, jonka mukaan Agrofin Oy Ab:n  
sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin 31.7.2009.      

Fiskars Oyj Abp julkisti 15.4.2009 ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön osakesarjat 
yhdistetään yhdeksi sarjaksi niin, että kaikilla osakkeilla on sama äänioikeus, 
ja Agrofin Oy Ab sulautuu yhtiöön. Tämän johdosta Elsa Fromond ja Holdix Oy Ab 
ilmoittivat 16.4.2009 tekemässään ilmoituksessa, että kun kyseiset järjestelyt 
toteutuvat ja Agrofin Oy Ab:n sulautumisen täytäntöönpano on merkitty      
kaupparekisteriin, Elsa Fromondin ja Holdix Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus 
ylittää 1/10 Fiskars Oyj Abp:n kaikista osakkeista ja äänistä.         

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                    
Elsa Margaretha Louise Fromond                         
Holdix Oy Ab (Elsa Fromondin määräysvallassa oleva yhtiö), Y-tunnus 0758027-1  

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:      
31.7.2009                                    

5 Liputusraja, joka on ylitetty:                        
Ylitetty 1/10 (10 %)                              

6 Ilmoitettavat tiedot:                             

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet                    

Tilanne ennen muutoksen aiheuttanutta transaktiota               
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |   851 159 + 3 089 122 |   851 159 + 3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |   260 900 + 1 727 594 | 5 218 000 + 34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        5 928 775 |       43 710 161 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen aiheuttaneen transaktion jälkeen               
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake- |     Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji  |      lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Suora   3 823 926 |    4,7 |    3 823 926 |   4,7 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Välillinen 5 959 050 |    7,3 |    5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   

Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai   
äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan tai joiden kautta ilmoitusvelvollinen on  
osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä:                

Holdix Oy Ab, Elsa Fromondin määräysvallassa oleva yhtiö            

Tilanne ennen muutoksen aiheuttanutta transaktiota               
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |        3 089 122 |        3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 727 594 |       34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        4 816 716 |       37 641 002 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen aiheuttaneen transaktion jälkeen               
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake-   |    Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji    |    lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V   |    5 959 050 |    7,3 |    5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 000.                 

www.fiskars.fi