Anmälan om ändring av ägarandel enligt värdepappersmarknadslagen 2 kap. 10 §

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL ENLIGT VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 2 KAP. 10 §  
                                        
Fiskars Oyj Abp har blivit informerad om att Oy Julius Tallberg Ab:s andel av  
rösträtter i Fiskars har underskridit flaggningsgränsen på 1/20 (5 %) på grund 
av sammanslagningen av Fiskars aktieserier.                   

I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar vi följande:   

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Beslutet av Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämma om sammanslagningen av
aktieserierna samt registreringen av beslutet hos handelsregistret. 

3 Fullständigt namn på den anmälningsskyldiga:                 
Oy Julius Tallberg Ab, FO-nummer 0114668-5                   

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen underskreds:      
Sammanslagningen av Fiskars Oyj Abp:s aktieserier registrerades hos       
handelsregistret den 30.7.2009, vilket ledde till underskridningen av     
flaggningsgränsen.                               

5 Flaggningsgräns som har underskridits:                    
Rösträtter underskridit 1/20 (5 %)                       

6 Lämnade uppgifter:                              

Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före förändringen i handelsregistret 30.7.2009                
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |         800 798 |         800 798 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 230 198 |       24 603 960 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        2 030 996 |       25 404 758 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter förändringen i handelsregistret 30.7.2009                
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    2 277 032 |    2,8 |    2 277 032 |   2,8 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 000 personer.                            

www.fiskars.fi