Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Fiskars Oyj Abp:n saamien tietojen mukaisesti Oy Julius Tallberg Ab ääniosuus  
yhtiöstä on laskenut alle 1/20 (5 %) liputusrajan Fiskarsin osakesarjojen    
yhdistämisen seurauksena.                            

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:  

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Fiskars Oyj Abp:n ylimääräisen yhtiökokouksen tekemä päätös yhtiön osakesarjojen
yhdistämiseksi ja päätöksen rekisteröinti kaupparekisteriin           

3 Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:                     
Oy Julius Tallberg Ab, Y-tunnus 0114668-5                    

4 Transaktion päivämäärä:                            
Fiskars Oyj Abp:n osakesarjojen yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin   
30.7.2009, mikä johtaa liputusrajan alitukseen.                 

5 Liputusraja, joka on alitettu:                        
Ääniosuus laskenut alle 1/20 (5 %)                       

6 Ilmoitettavat tiedot:                             

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet                    

Tilanne ennen kaupparekisterimuutosta 30.7.2009                 
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |         800 798 |         800 798 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 230 198 |       24 603 960 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        2 030 996 |       25 404 758 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne kaupparekisterimuutoksen 30.7.2009 jälkeen               
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake-   |    Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji    |    lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    2 277 032 |    2,8 |    2 277 032 |   2,8 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 000.                 

www.fiskars.fi