Anmälan om ändring av ägarandel enligt värdepappersmarknadslagen 2 kap. 10 paragraf

Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande    15.12.2010 kl. 13.30 EET

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL ENLIGT VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 2 KAP. 10 PARAGRAF
 

Fiskars Oyj Abp (FO-nummer 0214036-5) har fått beskedet att Holdix Oy Ab (FO-nummer 0758027-1) 15.12.2010 har beslutat att genomföra en aktieemission som när den förverkligas och de nya aktierna har blivit registrerade innebär att Holdix Oy Ab inte längre är ett bolag i vilket Elsa Fromond (fullständigt namn Elsa Margaretha Louise Fromond) har bestämmande inflytande. Elsa Fromonds direkta ägande i Fiskars underskrider flaggningsgränsen på 5 procent (1/20). 
 

Det totala antalet av Fiskars Oyj Abp:s aktier uppgår till 82 023 341. Bolaget har en aktieserie, och en aktie ger en röst.  
 

Mer information:
Jutta Karlsson, chefsjurist, Fiskars Oyj Abp
tel. +358 204 39 5463

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör 
 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och koncernen har cirka 3 500 anställda i över 20 länder.

www.fiskarsgroup.com