Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote        15.12.2010 klo 13:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Fiskars Oyj Abp:n (Y-tunnus 0214036-5) saamien tietojen mukaisesti Holdix Oy Ab:ssä (Y-tunnus 0758027-1) on 15.12.2010 päätetty toteuttaa osakeanti, joka toteutuessaan ja uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi johtaa siihen, että Holdix Oy Ab ei ole enää Elsa Fromondin (täydellinen nimi Elsa Margaretha Louise Fromond) määräysvaltayhtiö. Elsa Fromondin suora omistus Fiskarsissa alittaa 5 prosentin (1/20) liputusrajan.

Fiskars Oyj Abp:llä on yhteensä 82 023 341 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja:

päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp

puh. 0204 39 5463
 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas

toimitusjohtaja
 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Silva, Gerber ja Buster. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja henkilöstöä noin 3 500.

www.fiskarsgroup.fi