Anmälan om ändring av ägarandel enligt värdepappersmarknadslagen 2 kap, paragraf 10

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL ENLIGT VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 2 KAP. 10 §  
                                        
Fiskars Oyj Abp har 15.4.2009 publicerat styrelsens förslag om en sammanlagning 
av bolagets aktieserier och en fusion av Agrofin Oy Ab med bolaget. Fiskars har 
i dag blivit informerad om att förslaget, när det fullföljs, leder till att Oy 
Julius Tallberg Ab:s andel av rösträtter i Fiskars underskrider         
flaggningsgränsen på 1/20 (5 %).                        
                                        
I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar vi följande:   

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Fiskars Oyj Abp:s börsmeddelande publicerat 15.4.2009 beträffande ett förslag  
att sammanslå bolagets nuvarande aktieserier till en aktieserie så att alla   
aktier har samma rösträtt.                           

3 Fullständigt namn på den anmälningsskyldiga:                 
Oy Julius Tallberg Ab, FO-nummer 0114668-5                   

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen underskreds:      
Fiskars Oyj Abp har 15.4.2009 i ett börsmeddelande publicerat förslag för en  
extraordinarie bolagsstämma angående ändring av bolagsordningen så att     
aktieserierna sammanslås. Flaggningsgränsen underskrids när sammanslagningen av 
aktieserierna har registrerats och aktieserierna sammanslagits.         

5 Flaggningsgräns som underskridits:                      
Rösträtter underskrider 1/20 (5 %)                       

6 Lämnade uppgifter:                              
Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |         800 798 |         800 798 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 230 198 |       24 603 960 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        2 030 996 |       25 404 758 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    2 277 032 |    2,8 |    2 277 032 |   2,8 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital består för närvarande av sammanlagt 77 510 200  
aktier (54 944 492 A-aktier ja 22 565 708 K-aktier) och dessa aktier har    
sammanlagt 506 258 652 röster. Efter den föreslagna sammanslagningen av     
aktieserierna och fusionen med Agrofin skulle det finnas 82 023 341 aktier i ett
nytt aktieslag och röster likaså 82 023 341.                  

Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 100 personer.                            

www.fiskars.fi