Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Fiskars Oyj Abp on julkistanut 15.4.2009 hallituksen ehdotuksen yhtiön     
osakesarjojen yhdistämisestä ja Agrofin Oy Ab sulautumisesta yhtiöön. Fiskarsin 
tänään saamien tietojen mukaisesti ehdotuksen toteutuminen johtaisi Oy Julius  
Tallberg Ab ääniosuuden laskemiseen alle 1/20 (5 %) liputusrajan.        

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:  

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Fiskars Oyj Abp:n 15.4.2009 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön nykyiset  
osakesarjat yhdistetään yhdeksi sarjaksi niin, että kaikilla osakkeilla on sama 
äänioikeus.                                   

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                    
Oy Julius Tallberg Ab, Y-tunnus 0114668-5                    

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:      
Fiskars Oyj Abp on 15.4.2009 pörssitiedotteella julkistanut ehdotuksen     
ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakesarjojen yhdistämisestä. Liputusrajan   
alitus tapahtuu, kun osakesarjojen yhdistäminen on merkitty rekisteriin ja   
osakesarjat on yhdistetty.                           

5 Liputusraja, joka on alitettu:                        
Ääniosuus laskee alle 1/20 (5 %).                        

6 Ilmoitettavat tiedot:                             
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa        

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä                 
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |         800 798 |         800 798 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 230 198 |       24 603 960 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        2 030 996 |       25 404 758 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen                
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake-   |    Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji    |    lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    2 277 032 |    2,8 |    2 277 032 |   2,8 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 77 510 200    
osakkeesta (54 944 492 A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta), ja ääniä osakkeilla
on yhteensä 506 258 652 kpl. Ehdotetun osakesarjojen yhdistämisen ja Agrofinin 
sulautumisen jälkeen uusia yhden osakelajin osakkeita olisi 82 023 341 ja ääniä 
samoin 82 023 341.                               

Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                 

www.fiskars.fi