ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 

Fiskars Oyj Abp har blivit informerad om att Virala Oy Ab:s andel av Fiskars Oyj
Abp:s röstetal minskat under 1/5 (20 %).                    

I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar vi följande:   

1.Målbolagets namn                               

Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2.Tidpunkt då förändringen av storleken av ägarandelen ägde rum         

18.11.2008                                   

3.Aktieägaren                                  

Virala Oy Ab, FO-nummer 0147485-7                        

4.Andel av röstetalet och aktiekapitalet:                    

-------------------------------------------------------------------------    
|      |      Antal |      Andel av |     Andel av |    
|      |         |   aktiekapitalet |    röstetalet |    
-------------------------------------------------------------------------    
| A-aktier |    3 380 000 |       4,36 % |      0,67 % |    
-------------------------------------------------------------------------    
| K-aktier |    4 861 476 |       6,27 % |      19,21 % |    
-------------------------------------------------------------------------    
| Totalt  |    8 241 476 |      10,63 % |      19,87 % |    
-------------------------------------------------------------------------    

Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital består av sammanlagt 77 510 200 aktier (54 944  
492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier), och aktierna representerar sammanlagt 506
258 652 röster.                                 

Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskarskoncernen grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade  
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. www.fiskars.fi