ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Virala Oy Ab:n osuus Fiskars Oyj Abp:n  
äänimäärästä on vähentynyt alle 1/5 (20 %).                   

Arvopaperi­markkina­lain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot: 

1.Kohdeyhtiö                                  

Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2.Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttui                    

18.11.2008                                   

3.Osakkeenomistaja                               

Virala Oy Ab, Y-tunnus 0147485-7                        

4.Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä:                     

----------------------------------------------------------------------------  
|       |    Kpl-määrä |    Osuus osake- |       Osuus |  
|       |         |     pääomasta |   äänimäärästä |  
----------------------------------------------------------------------------  
| A-osakkeita |    3 380 000 |       4,36 % |      0,67 % |  
----------------------------------------------------------------------------  
| K-osakkeita |    4 861 476 |       6,27 % |      19,21 % |  
----------------------------------------------------------------------------  
| Yhteensä   |    8 241 476 |      10,63 % |      19,87 % |  
----------------------------------------------------------------------------  


Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu yhteensä 77 510 200 osakkeesta (54 944 492
A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 506 258  
652 kpl.                                    

Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars-konserni on vuonna 1649 perustettu johtava brändättyjen         
kuluttajatuotteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueet ovat Garden, Homeware,   
Craft, Outdoor Recreation, Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoimi. Kansainväliset   
pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö    
Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia. Fiskarsin          
liiketoimintasegmentit ovat Amerikka, EMEA, Wärtsilä ja Muut. Fiskars Oyj Abp:n 
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2007 Fiskars-konsernin  
liikevaihto oli 658 miljoonaa euroa, liikevoitto 110 miljoonaa euroa ja     
henkilöstö noin 4500. www.fiskars.fi