Anmälan om ändring av ägarandelen enligt värdepappersmarknadslagen 2 kap. 10 §

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL ENLIGT VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 2 KAP. 10 §  
                                        
Fiskars Oyj Abp har blivit informerad om att Elsa Fromonds tillsammans med   
Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, ägarandel har     
underskridit flaggningsgränsen på 1/10 (10%) i Fiskars.             

I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar vi följande:   

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Förvärv eller överlåtelse av aktier                       

3 Fullständigt namn på den anmälningsskyldiga:                 
Elsa Margaretha Louise Fromond                         
Holdix Oy Ab (ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond), FO-nummer 0758027-1 

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen underskreds:      
5.10.2009                                    

5 Flaggningsgräns som har underskridits:                    
Underskridits 1/10                               

6 Lämnade uppgifter:                              

Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| FIS1V   |  3 823 926 + 5 959 050 |  3 823 926 + 5 959 050 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        9 782 976 |        9 782 976 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
| Aktie-  |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
| slag   |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Direkt  1 623 926 |    2,0 |    1 623 926 |   2,0 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Indirekt 5 959 050 |    7,3 |    5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| Totalt  |    7 582 976 |    9,2 |    7 582 976 |   9,2 |   
--------------------------------------------------------------------------   

7. Kedja av ägarkontrollerade företag genom vilka aktierna eller rösträtterna i 
praktiken innehas:                               
Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond            

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| FIS1V   |        5 959 050 |        5 959 050 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
| Aktie-  |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
| slag   |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V   |    5 959 050 |    7,3 |     5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 3 800 personer.                            

www.fiskars.fi