Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Fiskars Oyj Abp:n saamien tietojen mukaisesti Elsa Fromondin ja hänen      
määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus Fiskarsista on alittanut 1/10 
(10 %) liputusrajan.                              

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:  

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen.                    

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                    
Elsa Margaretha Louise Fromond                         
Holdix Oy Ab (Elsa Fromondin määräysvallassa oleva yhtiö), Y-tunnus 0758027-1  

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:      
5.10.2009                                    

5 Liputusraja, joka on alitettu:                        
Alitettu 1/10                                  

6 Ilmoitettavat tiedot:                             

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet                    

Tilanne ennen muutosta                             
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| FIS1V   |  3 823 926 + 5 959 050 |  3 823 926 + 5 959 050 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä         9 782 976 |        9 782 976 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen jälkeen                            
--------------------------------------------------------------------------   
| Osake- |     Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
| laji  |      lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Suora   1 623 926 |    2,0 |    1 623 926 |   2,0 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V |Välillinen 5 959 050 |    7,3 |    5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| Yhteensä      7 582 976 |    9,2 |    7 582 976 |   9,2 |   
--------------------------------------------------------------------------   


7. Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai 
äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan:                      
Holdix Oy Ab, Elsa Fromondin määräysvallassa oleva yhtiö            

Tilanne ennen muutosta                             
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| FIS1V   |        5 959 050 |        5 959 050 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen jälkeen                            
--------------------------------------------------------------------------   
| Osake-  |    Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
| laji   |    lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| FIS1V   |    5 959 050 |    7,3 |    5 959 050 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 3 800.                 

www.fiskars.fi