Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,30 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2021

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.9.2021 kl. 15.00 (EEST)

Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,30 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2021

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls den 11.3.2021 beslöt om utbetalning av en dividend i två rater för räkenskapsåret som utgick 31.12.2020. Den ordinarie bolagsstämman beslöt att den första dividendraten på 0,30 euro per aktie utbetalas i mars 2021 och att den andra raten på 0,30 euro per aktie utbetalas i september 2021.

Fiskars styrelse har den 9.9.2021 beslutit i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut att utbetalningsdagen för den andra dividendraten på 0,30 euro per aktie är den 20.9.2021. Dividendens lossningsdag är den 10.9.2021 och avstämningsdag den 13.9.2021.

FISKARS OYJ ABP

 

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, direktör för investerarrelationer, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.