Den riktade aktieemissionen som en del av Fiskars Aktieägarprogram 2023 för ledningen och överlåtelse av egna aktier i bolaget

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
10.3.2023 kl. 17.45 EET

Den riktade aktieemissionen som en del av Fiskars Aktieägarprogram 2023 för ledningen och överlåtelse av egna aktier i bolaget

Den 7 februari 2023 tillkännagavs att Fiskars Oyj Abp:s styrelse (styrelse) beslutade att lansera Fiskars Aktieägarprogram 2023 (program), vilket är riktat till bolagets verkställande direktör, ledningsgrupp och nyckelpersoner utvalda av styrelsen. Det meddelades att styrelsen beslutade om en riktad aktieemission gentemot vederlag, där totalt högst 190 000 egna aktier som innehas av bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, erbjuds till teckning av programmets målgrupp. Bolaget har ett vägande ekonomiskt skäl för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier på grund av att aktieemissionens syfte är att uppmuntra målgruppen att förvärva och äga bolagets aktier genom programmet. Teckningsperioden löpte ut den 3 mars 2023.

Idag har bolagets styrelse godkänt de teckningar av aktier som gjorts i den riktade aktieemissionen. Totalt tecknades 156 401 egna aktier i den riktade aktieemissionen. Teckningskursen var 16,56 € per aktie, vilket motsvarar Fiskars genomsnittliga aktiekurs i Nasdaq Helsinki Oy vägd med volymen av genomförda transaktioner under perioden 1.1–31.1.2023. Aktiernas teckningskurs är sammanlagt 2 590 000,56 euro. Teckningskursen kommer att avsättas till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. I detta skede tecknade 12 nyckelpersoner aktier i aktieemissionen. Som en del av programmet beslutade styrelsen att erbjuda marknadsbaserad delfinansiering för teckningen av bolagets aktier, genom att tillhandahålla räntebärande lån till deltagarna i programmet. Det sammanlagda finansieringsbeloppet var 1 206 274,00 euro.

Baserat på styrelsens godkännande kommer totalt 156 401 Fiskarsaktier att överföras till deltagarna senast den 14 mars 2023.

Aktier: FSKRS
Antal aktier: 156 401  
Pris/aktie: 16,56 €

De tecknade aktierna är egna aktier som innehas av bolaget, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget inte förändras. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 190 984 egna aktier.

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192  

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv