Fiskarsin johdon omistusohjelmaan 2023 liittyvä suunnattu osakeanti ja omien osakkeiden luovutus

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
10.3.2023 klo 17.45

Fiskarsin johdon omistusohjelmaan 2023 liittyvä suunnattu osakeanti ja omien osakkeiden luovutus

7.2.2023 tiedotettiin, että Fiskars Oyj Abp:n hallitus (hallitus) päätti perustaa Fiskarsin omistusohjelman 2023 (ohjelma), joka on suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle, konsernin johtoryhmälle ja tietyille hallituksen päättämille avainhenkilöille. Hallituksen tiedotettiin päättäneen suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ohjelman kohderyhmän merkittäväksi tarjotaan yhteensä enintään 190 000 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, sillä osakeannin tarkoituksena on kannustaa kohderyhmää hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita osana ohjelmaa. Merkintäaika päättyi 3.3.2023.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt suunnatussa osakeannissa tehdyt osakemerkinnät. Suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 156 401 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Merkintähinta oli 16,56 euroa osakkeelta, mikä vastaa Fiskarsin osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.–31.1.2023. Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 2 590 000,56 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tässä vaiheessa 12 yhtiön avainhenkilöä teki merkinnän osakeannissa. Osana ohjelmaa hallitus päätti tarjota markkinaehtoista osarahoitusta yhtiön osakkeiden merkintää varten myöntämällä korollisia lainoja ohjelman osallistujille. Yhtiön myöntämän rahoituksen yhteenlaskettu määrä oli 1 206 274,00 euroa.

Hallituksen hyväksynnän perusteella yhteensä 156 401 Fiskarsin osaketta luovutetaan merkitsijöille viimeistään 14.3.2023.

Osakelaji: FSKRS
Osakemäärä: 156 401 kpl
Hinta/osake: 16,56 euroa

Merkityt osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Luovutuksen jälkeen Fiskarsin omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 190 984 kpl.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.
Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.
Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi.