En ny prestationsperiod påbörjas i den aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen för Fiskars nyckelpersoner

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
13.12.2018 kl. 17.30 EET

En ny prestationsperiod påbörjas i den aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen för Fiskars nyckelpersoner
Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat om att påbörja den andra prestationsperioden 2019–2021 av den aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen samt dess deltagare och prestationskriterier. I februari 2018 beslöt styrelsen om den aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen 2018–2022 för Fiskarskoncernens ledningsgrupp samt andra nyckelpersoner.

Den långsiktiga incitamentsplanen innefattar tre prestationsperioder på tre kalenderår: 2018–2020, 2019–2021 och 2020–2022. Incitamentsprogrammet utgör en del av bolagets belöningsprogram för bolagets nyckelpersoner och dess syfte är att stöda förverkligandet av bolagets strategi samt att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas om att öka bolagets värde.

Beloppet på belöningen som utbetalas åt en nyckelperson är beroende av om de på förhand fastställda målsättningarna uppnås. Ingen belöning utbetalas om målsättningarna inte uppnås eller om deltagarens arbets- eller anställningsförhållande upphör innan belöningen utbetalas. Den andra prestationsperioden omfattar högst 50 nyckelpersoner och det långsiktiga incitamentsprogrammets målsättningar anknyter till totalavkastningen för bolagets aktie samt koncernens nettorörelsekapital och omsättning.

Om de målsättningar som ställts för incitamentsprogrammet uppnås, utbetalas belöningen våren 2022. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet under vissa omständigheter. Om samtliga maximala målsättningar uppnås motsvarar det maximala beloppet som utbetalas på basis av prestationsperioden 2019–2021 som brutto totalt max 450 000 aktier i bolaget. Som utgångspunkt betalas de aktier som ges åt nyckelpersoner med bolagets existerande aktier och därmed förväntas det långsiktiga incitamentsprogrammet inte ha någon utspädande effekt på aktieägarnas innehav i bolaget.

På de medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp som omfattas av det långsiktiga incitamentsprogrammet tillämpas ett aktieägandekrav och medlemmarna måste behålla minst 50 % av de aktier som erhållits via incitamentsprogrammet tills deras aktieinnehav i Fiskars motsvarar minst 50 % (och 100 % för den verkställande direktören) av den årliga fasta grundbruttolönen.

FISKARS OYJ ABP 

Styrelsen

Media och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com

Bilagor