Uusi ansaintajakso alkaa Fiskars-konsernin avainhenkilöille suunnatussa osakeperusteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
13.12.2018 klo. 17.30 EET

Uusi ansaintajakso alkaa Fiskars-konsernin avainhenkilöille suunnatussa osakeperusteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä
Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toisen ansaintajakson 2019–2021 alkamisesta sekä sen osallistujista ja ansaintakriteereistä. Hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 2018–2022 Fiskars-konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille helmikuussa 2018.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Järjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Ansaintajaksolla 2019–2021 kannustinjärjestelmään voi kuulua enintään 50 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, konsernin nettokäyttöpääomaan ja liikevaihtoon.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan keväällä 2022. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2019–2021 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa bruttona yhteensä enintään 450 000 yhtiön osaketta. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvia Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniä koskee yhtiön osakkeiden omistusvaatimus, jonka mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 % järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 50 % (ja toimitusjohtajan osalta vähintään 100 %) heidän vuosittaisen kiinteän bruttopalkkansa määrästä.

FISKARS OYJ ABP 

Hallitus

Media- ja sijoittajayhteydet: 
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Liitteet