En ny prestationsperiod påbörjas i Fiskars aktiebaserade långsiktiga incitamentsplan – justeringar till den pågående prestationsperioden

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

12.12.2019 kl. 14.45 EET
 

En ny prestationsperiod påbörjas i Fiskars aktiebaserade långsiktiga incitamentsplan – justeringar till den pågående prestationsperioden

En ny prestationsperiod
Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat om att påbörja den tredje prestationsperioden 2020–2022 av den aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen samt om dess prestationskriterier. I februari 2018 beslöt styrelsen om den aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen 2018–2022 för Fiskarskoncernens ledningsgrupp samt andra nyckelpersoner.

Den långsiktiga incitamentsplanen innefattar tre prestationsperioder på tre kalenderår: 2018–2020, 2019–2021 och 2020–2022. Incitamentsprogrammet utgör en del av bolagets belöningsprogram för bolagets nyckelpersoner och dess syfte är att stöda förverkligandet av bolagets strategi samt att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas om att öka bolagets värde.

Beloppet på belöningen som utbetalas åt en nyckelperson är beroende av om de på förhand fastställda målsättningarna uppnås. Ingen belöning utbetalas om målsättningarna inte uppnås eller om deltagarens arbets- eller anställningsförhållande upphör innan belöningen utbetalas. Den prestationsperioden 2020-2022 omfattar högst 50 nyckelpersoner och de målsättningarna anknyter till totalavkastningen för bolagets aktie samt koncernens nettorörelsekapital och omsättning.

Om de målsättningar som ställts för incitamentsprogrammet uppnås, utbetalas belöningen våren 2023. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet under vissa omständigheter. Om samtliga maximala målsättningar uppnås motsvarar det maximala beloppet som utbetalas på basis av prestationsperioden 2020–2022 som brutto totalt max 600 000 aktier i bolaget. Som utgångspunkt betalas de aktier som ges åt nyckelpersoner med bolagets existerande aktier och därmed förväntas det långsiktiga incitamentsprogrammet inte ha någon utspädande effekt på aktieägarnas innehav i bolaget.

På de medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp som omfattas av det långsiktiga incitamentsprogrammet tillämpas ett aktieägandekrav och medlemmarna måste behålla minst 50 % av de aktier som erhållits via incitamentsprogrammet tills deras aktieinnehav i Fiskars motsvarar minst 50 % (och 100 % för den verkställande direktören) av den årliga fasta grundbruttolönen.

Justeringar av pågående prestationsperioden
I juni 2019 delades praktiskt taget alla aktier i Wärtsilä, som innehölls av Fiskars Oyj Abp, ut som en extra dividend till aktieägarna. Därefter har Fiskars börsvärde endast baserats på värdet av dess egen verksamhet. Det innebär att den inledande tilldelningen av aktier från de pågående aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanerna inte motsvarar belöningens målvärde.

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat om att justera den inledande tilldelningen av aktier från planerna för åren 2017-2019, 2018-2020 och 2019-2021, genom att tilldela ytterligare aktier till deltagarna. Efter justeringarna uppgår den sammanlagda maximala belöningen i aktier till högst 43 440 brutto på basis av prestationsperioden 2017-2019, 284 564 på basis av prestationsperioden 2018-2020 och 540 780 på basis av prestationsperioden 2019-2021.

För att neutralisera inverkan av avyttringen av Wärtsilä-aktierna, har styrelsen också beslutat om att justera beräkningsmetoden för prestationskriteriet totalavkastning för bolagets aktie, som tillämpats på prestationsperioderna 2017-2019, 2018-2020 och 2019-2021.
 

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor