Fiskars, andra kvartalet 2014: Försäljningen och EBIT sämre än väntat, god operativ effektivitet

Fiskars Oyj Abp  Delårsrapport                   1 augusti 2014     kl. 08.30 EET

Andra kvartalet 2014 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 8 % till 201,0 milj. euro (andra kvartalet 2013: 217,6)
 • Valutaneutrala omsättningen minskade med 4 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 29 % till 18,5 milj. euro (26,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur minskade med 30 % till 19,4 milj. euro (27,8)
 • Omstruktureringskostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet var 0,8 milj. euro (1,7)
 • Resultatet per aktie var 0,26 euro (0,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 milj. euro (15,4)
 • Utsikterna för år 2014 ändrades i juni 2014: omsättningen för helåret och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur väntas nu ligga under 2013 års nivåer (tidigare: omsättningen på samma nivå som 2013 och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur på samma nivå eller något under nivån för 2013)

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

“De utmaningar som påverkade Fiskars under första kvartalet 2014 kvarstod under andra kvartalet: förändringar i valutakurserna påverkade försäljningen negativt med 7,9 miljoner euro, tillgänglighets- problemen fortsatte i Europa och det kalla och regniga vädret påverkade starten av trädgårdssäsongen i Nordamerika. Dessutom försvagades den finska detaljhandeln ytterligare och försäljningen i Finland, som är en av huvudmarknaderna för vårt affärsområde Hem, låg klart under förväntningarna.

Trots dessa motgångar hamnade koncernens jämförbara omsättning för kvartalet nästan på samma nivå som föregående år och den operativa effektiviteten var god. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur var solid men klart lägre än under andra kvartalet 2013, som var företagets bästa någonsin. Minskningen berodde på planenliga satsningar på varumärken, produktlanseringar och säljorganisationen samt ökade avskrivningar i anslutning till företagets femåriga investeringsprogram.

Konsekvensen av marknadsutvecklingen i Finland är att Fiskars knappast kan återhämta den försäljning som förlorats under årets första del. Därför uppdaterade vi våra utsikter för helåret i juni och nu förväntas omsättningen och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur för 2014 hamna under nivån för 2013. Vi är givetvis besvikna över detta och planerar att aktivt öka försäljningen och justera våra kostnadsnivåer.”

Koncernens nyckeltal 

Milj. euro Q2 2014 Q2 2013 Förändr. Q1−Q2 2014 Q1−Q2 2013 Förändr. 2013
Omsättning 201,0 217,6 -8 % 385,2 408,0 -6 % 798,6
Rörelseresultat (EBIT)* 18,5 26,1 -29 % 26,7 40,6 -34 % 61,0
Engångsposter* -0,9 -1,7 -47 % -5,5 -3,8 43 % -12,8
EBIT utan engångsposter* 19,4 27,8 -30 % 32,1 44,4 -28 % 73,8
EBITDA** utan engångsposter* 25,9 33,5 -23 % 45,1 55,7 -19 % 98,1
Andel av intresseföretagets resultat 10,8 10,3 5 % 18,7 19,6 -5 % 50,8
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,1 0,3   -0,2 0,6   0,7
Resultat före skatt* 29,3 35,9 -18 % 43,9 60,7 -28 % 108,3
Periodens resultat* 21,4 27,2 -21 % 33,3 48,1 -31 % 94,0
Resultat/aktie, euro 0,26 0,33 -22 % 0,40 0,59 -31 % 1,14
Eget kapital/aktie, euro       7,46 7,28 2 % 7,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten*** 6,4 15,4 -58 % 13,0 17,4 -25 % 81,0
Soliditet, %       58 % 57 %   61 %
Nettogearing, %       34 % 34 %   24 %
Investeringar 6,6 10,2 -35 % 12,1 20,3 -40 % 37,2
Personal (FTE), i genomsnitt 4 203 4 126 2 % 4 166 4 103 2 % 4 087

* Engångskostnader under Q2 2014 relaterade till omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 och andra omstruktureringar
** EBIT före avskrivningar och nedskrivningar
*** Inklusive en Wärtsilädividend på 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014 (25,6)

Den kompletta delårsrapporten 
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för andra kvartalet hålls kl. 10.00 den 1 augusti 2014. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen, tfn +358 204 5446
   

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365