Fiskarsin toinen vuosineljännes 2014: Myynti ja liiketulos alle odotusten, toiminnallinen tehokkuus hyvällä tasolla

Fiskars Oyj Abp      Osavuosikatsaus      1.8.2014  klo 8.30

Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti:

  • Liikevaihto pieneni 8 % 201,0 milj. euroon (Q2 2013: 217,6)
  • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto pieneni 4 %
  • Liiketulos (EBIT) pieneni 29 % 18,5 milj. euroon (26,1)
  • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä pieneni 30 % 19,4 milj. euroon (27,8)
  • Kertaluonteiset EMEA 2015 –rakennemuutoskustannukset olivat 0,8 milj. euroa (1,7)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,33)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 milj. euroa (15,4)
  • Näkymät vuodelle 2014 muuttuivat kesäkuussa 2014: koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan alle vuoden 2013 tason (aiemmin: liikevaihto vuoden 2013 tasolla ja liiketulos ilman kertal. eriä vuoden 2013 tasolla tai hieman sen alle)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Fiskarsin liiketoimintaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttaneet haasteet jatkuivat toisella neljänneksellä: valuuttakurssien muutokset pienensivät liikevaihtoa yhteensä 7,9 miljoonalla eurolla, Euroopassa oli edelleen jonkin verran saatavuusongelmia ja Pohjois-Amerikassa kylmä ja sateinen sää haittasi puutarhasesongin alkua. Lisäksi Suomessa, yhdellä kodinliiketoimintamme päämarkkinoista, vähittäiskaupan tilanne heikkeni edelleen ja Fiskarsin myynti jäi selvästi odotuksista. 

Näistä vastoinkäymisistä huolimatta konsernin vertailukelpoinen myynti oli neljänneksellä lähellä edellisvuoden tasoa ja toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli hyvä, mutta pienentyi selvästi vuoden 2013 toisesta neljänneksestä, joka oli yhtiön kaikkien aikojen paras. Pienentyminen johtui suunnitelmien mukaisista entistä suuremmista panostuksista bränditunnettuuteen, tuotelanseerauksiin ja myyntiorganisaatioon sekä viisivuotiseen investointiohjelmaamme liittyvien poistojen kasvusta.

Suomen markkinakehityksen vuoksi on epätodennäköistä, että pystyisimme kirimään alkuvuonna menetettyä myyntiä takaisin. Siksi muutimme kesäkuussa näkymiämme ja odotamme nyt koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä jäävän alle vuoden 2013 tason. Tämä on luonnollisesti meille pettymys, ja ryhdymme aktiivisesti toimiin vauhdittaaksemme myyntiä ja korjataksemme kustannustasoja.”

Konsernin avainluvut

Milj. euroa Q2 2014 Q2 2013 Muutos Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 Muutos 2013
Liikevaihto 201,0 217,6 -8 % 385,2 408,0 -6 % 798,6
Liiketulos (EBIT)* 18,5 26,1 -29 % 26,7 40,6 -34 % 61,0
Kertaluonteiset erät* -0,9 -1,7 -47 % -5,5 -3,8 43 % -12,8
Liiketulos ilman kertal. eriä* 19,4 27,8 -30 % 32,1 44,4 -28 % 73,8
Käyttökate (EBITDA**) ilman kertaluonteisia eriä* 25,9 33,5 -23 % 45,1 55,7 -19 % 98,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 10,8 10,3 5 % 18,7 19,6 -5 % 50,8
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,1 0,3   -0,2 0,6   0,7
Tulos ennen veroja* 29,3 35,9 -18 % 43,9 60,7 -28 % 108,3
Katsauskauden tulos* 21,4 27,2 -21 % 33,3 48,1 -31 % 94,0
Tulos / osake, euroa 0,26 0,33 -22 % 0,40 0,59 -31 % 1,14
Oma pääoma / osake, euroa       7,46 7,28 2 % 7,71
Liiketoiminnan rahavirta*** 6,4 15,4 -58 % 13,0 17,4 -25 % 81,0
Omavaraisuusaste, %       58 % 57 %   61 %
Nettovelkaantumisaste, %       34 % 34 %   24 %
Investoinnit 6,6 10,2 -35 % 12,1 20,3 -40 % 37,2
Henkilöstö (FTE) keskimäärin 4 203 4 126 2 % 4 166 4 103 2 % 4 087

* Kertal. erät liittyivät huhti-kesäkuussa 2014 EMEA 2015 –rakennemuutosohjelmaan ja muihin uudelleenjärjestelyihin
** EBIT ennen poistoja ja arvonalentumisia
*** Sisältäen Wärtsilä-osinkoa 26,9 MEUR Q1 2014 (25,6)

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
Fiskarsin osavuosikatsaus on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuillla www.fiskarsgroup.com.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus vuosineljänneksen tuloksesta järjestetään 1.8.2014 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
  • viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 0204 39 5446

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber.www.fiskarsgroup.com/365