Fiskars årsredovisning för 2022 publicerad

Fiskars Oyj Abp  
Börsmeddelande
21.2.2023 kl. 13.30 (EET)

Fiskars årsredovisning för 2022 publicerad

Fiskars Oyj Abp har i dag publicerat årsredovisningen för år 2022. Årsredovisningen för år 2022 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt hållbarhetsrapporten.

Alla ovanstående rapporter finns bifogade i detta meddelande och är också tillgängliga på Fiskars webbplats på https://fiskarsgroup.com/sv/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar-och-delarsrapporter/.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

Bokslutet enligt rapporteringskraven från European Single Electronic Format (ESEF) publiceras på finska och engelska. Enligt kraven i ESEF har koncernbokslutets primära rapporter och noter försetts med XBRL-markeringar. Revisionsbolaget Ernst & Young Oy har lämnat en oberoende revisors rapport om rimlig säkerhet gällande Fiskars ESEF-bokslut.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter: press@fiskars.com

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

BILAGOR