Fiskars årsredovisning och bokslut för 2017 publicerade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
19.2.2018 kl. 12.00 EET

Fiskars årsredovisning och bokslut för 2017 publicerade

Fiskars har i dag publicerat årsredovisningen för året 2017 på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar.
Årsredovisningen för år 2017 består av årsberättelsen, styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt GRI-bilagan.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen och GRI-bilagan finns tillgängliga på engelska.

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Fiskars 
– Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com