Fiskars: Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,36 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2018

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.9.2018 kl. 11:00 EEST

Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,36 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2018

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls den 14.3.2018 beslöt om utbetalning av en dividend i två rater för räkenskapsåret som utgick 31.12.2017. Den ordinarie bolagsstämman beslöt att den första dividendraten på 0,36 euro per aktie utbetalas i mars 2018 och att den andra raten på 0,36 euro per aktie utbetalas i september 2018.

Fiskars styrelse har den 7.9.2018 beslutit i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut att utbetalningsdagen för den andra dividendraten på 0,36 euro per aktie är den 18.9.2018. Dividendens lossningsdag är den 10.9.2018 och avstämningsdag den 11.9.2018.

FISKARS OYJ ABP
  
Styrelsen

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com 
             

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com