Fiskars ekonomiska publikationer år 2010

FISKARS EKONOMISKA PUBLIKATIONER ÅR 2010                    

Fiskars Oyj Abp:s bokslutskommuniké för 2009 publiceras den 11 februari 2010.  
Årsredovisningen utkommer vecka 10.                       

Den ordinarie bolagsstämman har planerats att hålla den 16 mars 2010 i     
Helsingfors. Styrelsen kallar bolagsstämman senare.               

Fiskars publicerar år 2010 tre delårsrapporter enligt följande tidtabell:    
- Delårsrapport januari-mars 4.5.2010                      
- Delårsrapport januari-juni 5.8.2010                      
- Delårsrapport januari-september 2.11.2010                   

Resultatrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska, och de är också 
tillgängliga på Fiskars internet-sidor www.fiskars.fi.             

Mer information:                                
informationschef Nora Malin, tel. +358 9 6188 6250               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment      
tillsammans med segmenten Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649  
och är Finlands äldsta företag. Bolaget är noterat på Helsingforsbörsen NASDAQ 
OMX. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda är   
cirka 3 800 personer.                              

www.fiskars.fi