Fiskars ekonomiska publikationer och bolagsstämma år 2014

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  11.12.2013 kl. 9.00 EET

Fiskars Oyj Abp publicerar 2014 sina resultatrapporter enligt följande tidtabell:

  • Bokslutskommuniké för 2013, 7.2.2014
  • Delårsrapport januari–mars 6.5.2014
  • Delårsrapport januari–juni 1.8.2014
  • Delårsrapport januari–september 31.10.2014

Resultatrapporter publiceras cirka kl. 8.30. Årsredovisningen för år 2013 utkommer i elektroniskt format vecka 8.

Bolagsstämman kommer att hållas i Helsingfors den 12 mars 2014 kl. 15.00. Styrelsen kallar bolagsstämman vid ett senare datum.  En aktieägare som vill få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman bör skicka sitt yrkande till bolagets styrelse skriftligt senast den 10 januari 2014 till Fiskars Oyj Abp, Styrelsen, PB 130, 00561 Helsingfors.

Fiskars resultatrapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns även tillgängliga på Fiskars webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen, tfn. +358 204 39 5446

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning var 748 milj. euro år 2012 och företaget hade cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com