Fiskars finansiella rapportering och bolagsstämma år 2023

Fiskars Oyj Abp       
Börsmeddelande
28.10.2022 kl. 8.45 EEST

Fiskars finansiella rapportering och bolagsstämma år 2023

Fiskars Oyj Abp publicerar sina finansiella rapporter år 2023 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké för 2022: 7.2.2023
  • Delårsrapport januari–mars 2023: 27.4.2023
  • Halvårsrapport januari–juni 2023: 20.7.2023
  • Delårsrapport januari–september 2023: 26.10.2023

Årsredovisningen för 2022

Årsredovisningen 2022 med bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse publiceras på bolagets webbplats under vecka 8.

Bolaggstämman

Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma avses hållas den 15.3.2023. Fiskars Oyj Abp:s styrelse fattar beslut om att sammankalla stämman i ett senare skede.

Fiskars finansiella rapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:

Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro. 

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv