FISKARS FÖRVÄRV AV LEBORGNE SLUTFÖRT

FISKARS FÖRVÄRV AV LEBORGNE SLUTFÖRT                      


Fiskars har stärkt sin position på marknaden i Europa genom att förvärva den  
franska trädgårdredskaps- och verktygstillverkaren Leborgne. Bolagets omsättning
är cirka 16 milj. euro och antalet anställda är ungefär 120.          

Leborgne grundades år 1892 och har varit i samma familjs ägo i nio generationer.
Bland annat vid bygget av Suezkanalen användes i tiden Leborgnes högklassiga och
innovativa verktyg. I dag är Leborgne ett ansett varumärke bland konsumenter i 
synnerhet i Frankrike, Spanien, Italien och Belgien.              

Fiskars orange-svarta trädgårdsredskapssortiment designas och tillverkas i   
Billnäs i Finland. Dessutom tillverkar Fiskars trädgårdsredskap också i Norge, 
Polen och Ryssland.                               
Fiskars orange-svarta trädgårdsredskap har varit framgångsrika i synnerhet i  
Norden och det övriga Europa och Fiskarsprodukterna ökar stadigt i popularitet. 

Förvärvet av Leborgne ger ett betydande tillskott i Fiskars produkturval    
samtidigt som det väsentligt förbättrar Fiskars möjligheter på den franska   
trädgårdsredskapsmarknaden. Leborgne-produkterna drar i sin tur nytta av Fiskars
omfattande och effektiva distributionskunnande, vilket ger dem tillgång till en 
större marknad.                                 Heikki Allonen                                 
verkställande direktör