Fiskars höjer utsikterna för 2021 och publicerar förhandsinformation för första kvartalet 2021

Fiskars Oyj Abp   
Insiderinformation
19.4.2021 kl. 20.30 EET

 

Fiskars höjer utsikterna för 2021 och publicerar förhandsinformation för första kvartalet 2021

Fiskars höjer sina utsikter för 2021, eftersom bolaget förväntar sig att årets första kvartals starka utveckling fortsätter. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 130-145 milj. euro. Enligt de tidigare utsikterna för 2021 som publicerades den 24.3.2021, förväntade sig bolaget att jämförbara EBITA år 2021 skulle vara på en lägre nivå än året innan, men överskrida 120 milj. euro.

Det första kvartalets omsättning förväntas vara 302 milj. euro, (1-3 2020: 256,2), jämförbara EBITA ca 49 miljoner euro (18,9) och rörelseresultatet (EBIT) ca 45 miljoner euro (8,4). Talen är baserade på preliminär information och är inte reviderade. Resultatet under det första kvartalet 2020 påverkades negativt av covid-19-pandemin.

De uppdaterade utsikterna för 2021:
Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är 130-145 milj. euro.

De tidigare utsikterna för 2021 (24.3.2021):
Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 120 milj. euro.

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala.

 

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2021 den 29.4.2021.
 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:

Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.