Fiskars höjer utsikterna för 2021

Fiskars Oyj Abp   
Insiderinformation
23.6.2021 kl. 22:00 EEST

Fiskars höjer utsikterna för 2021

Fiskars höjer sina utsikter för 2021, eftersom bolagets finansiella utveckling under det andra kvartalet har överskridit förväntningarna. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 140-160 milj. euro. Enligt de tidigare utsikterna för 2021 som publicerades den 19.4.2021, förväntade sig bolaget att jämförbara EBITA år 2021 skulle vara 130-145 milj. euro.

De uppdaterade utsikterna för 2021:
Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är 140-160 milj. euro.

De tidigare utsikterna för 2021 (19.4.2021):
Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är 130-145 milj. euro.

 

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala. Därtill har störningar i de globala leveranskedjorna samt ökade råmaterialpriser orsakat utmaningar. Även om bolaget lyckats hantera dessa faktorer, fortsätter de att ha en inverkan.

För bolaget är årets sista kvartal typiskt det säsongsmässigt viktigaste, speciellt för Vita-verksamheten. Pandemin kan påverka bolagets verksamhetsomgivning på många sätt, bl.a. genom begränsningar av rörlighet, att affärer stängs, behov av att hålla avstånd samt förändringar i konsumenternas förtroende. Verksamhetsomgivningen är instabil och konsumentefterfrågan under det fjärde kvartalet påverkar försäljningens utfall speciellt under gåvosäsongen. Under de senaste åren har den egna kanalen, alltså de egna affärerna och e-handeln, stått för ca en tredjedel av den årliga omsättningen.    

Fiskars publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2021 den 29.7.2021.

 

FISKARS OYJ ABP
Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.