Fiskars-koncernen publicerar nya långsiktiga finansiella mål

Fiskars Oyj Abp

Insiderinformation

8.11.2021 kl. 08.00 (EET)

Fiskars-koncernen publicerar nya långsiktiga finansiella mål

Fiskars-koncernens styrelse har fattat ett beslut om nya långsiktiga finansiella mål för nästa fyra år. De nya finansiella målen ersätter de gamla, som publicerades i februari 2017 och uppdaterades i november 2018.

De nya långsiktiga finansiella målen täcker fem områden: tillväxt, lönsamhet, kassaflöde, balansräkning och utdelning:

  • Årlig organisk omsättningstillväxt (valutakursneutral): Cirka 5 % (mid-single digit)
  • Jämförbar rörelsemarginal (EBIT): Cirka 15 % (mid-teen) per slutet av 2025
  • Cash conversion (fritt kassaflöde / periodens resultat): Minst 80 %
  • Nettoskuld / driftsbidrag (EBITDA, senaste 12 mån): 2,5x eller mindre
  • Utdelning (oförändrat): Fiskars siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året

“De nya finansiella målen och den uppdaterade tillväxtstrategin reflekterar vår ambition att förbättra bolagets prestation. Vi är entusiastiska över den betydande framtida förbättringspotential vi ser. Den uppdaterade strategin bygger på våra vinnande varumärken, kanaler och länder, samt understryker hur viktigt det är med klar prioritering samt allokering av resurser. Vi betonar vikten av att börja genomföra strategin omedelbart”, sade verkställande direktör Nathalie Ahlström.

Utsikterna för 2021 är oförändrade.

Kapitalmarknadsdag den 9.11.2021:

Fiskars Group ordnar en kapitalmarknadsdag den 9.11.2021 börjande kl 15.00 (EET). Vid tillställningen presenterar bolagets verkställande direktör Nathalie Ahlström och ekonomidirektör Jussi Siitonen bolagets uppdaterade tillväxtstrategi och nya finansiella mål i detalj. Tillställningen kan följas som en direktsändning på http://worksup.com/fiskarsgroup

FISKARS OYJ ABP
Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.