Fiskars nya organisationsstruktur träder i kraft i januari 2017

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
20.12.2016 kl. 10.00 EET

Fiskars nya organisationsstruktur träder i kraft i januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 har Fiskars en ny organisationsstruktur. I den ingår två strategiska affärsenheter (Strategic Business Unit, SBU) Living och Functional. Bolaget tillkännagav i november 2016 sina planer att övergå från en regionbaserad organisation till en organisation som bygger på två strategiska affärsenheter. Avsikten med förändringen är att fullt utnyttja potentialen i starka varumärken, bygga upp koncernbreda kompetenser samt öka verksamhetsfarten och samordningen.

Med anknytning till den nya organisationsstrukturen föreslog bolaget personalminskningar inom områden där det finns överlappningar eller där det finns potential till att öka effektiviteten. Inklusive ett antal nya positioner estimerades nettominskningarna vara 130 positioner globalt. Samarbetsförhandlingarna som inleddes i Finland har nu avslutats och antalet personalminskingar i Finland är högst 19. Processerna fortsätter i andra länder och tidtabellerna varierar från land till land. Planer förutsätter möten och förhandlingar med representanter för anställda enligt lokal lagstiftning. Anställda vid produktions- och distributionsanläggningar är inte omfattade i förhandlingarna.

Förändringarna ingår i Alignment-programmet som tillkännagavs 10.11.2016. Programmet fokuserar på strukturella förändringar i organisationen, den i november föreslagna minskningen i antalet anställda och en fullständig integration av English & Crystal Living-verksamheten som koncernen förvärvade i år 2015.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och hållbarhet Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskargroup.com