Fiskars ökar det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 300 000 aktier

Fiskars Oyj Abp       
Börsmeddelande
28.10.2022 kl. 08:35 (EEST) 

Fiskars ökar det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 300 000 aktier

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat enligt bolagsstämmans bemyndigande den 16 mars 2022 att öka antalet egna aktier som kan förvärvas med 300 000 stycken. Sammanlagt med de tidigare besluten meddelade den 4 februari 2022, den 16 mars 2022 och den 28 juli 2022 är det maximala antalet aktier som kan förvärvas 1 300 000, vilket är cirka 1,6 % av det sammanlagda antalet aktier. Enligt vad som tidigare meddelats förvärvas aktierna genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för förvärvet.  

Fiskars Oyj Abp meddelande den 4 februari 2022 om styrelsens beslut att påbörja förvärv av bolagets egna aktier och att de egna aktier som ska förvärvas uppgår till högst 200 000 stycken. Den 16 mars beslöt styrelsen att öka det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 500 000 aktier. Den 28 juli beslöt styrelsen att öka det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 300 000 aktier. 

Beslut av förvärvet av egna aktier beslöts påbörja på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021 och det har fortsatts på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2022. Den ordinarie bolagsstämman den 16 mars 2022 beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Återköpen av egna aktier avslutas senast 30.6.2023.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier den 27 oktober 2022 var 1 324 726.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Media och investerarkontakter:

Päivi Timonen, chefsjurist, tel. +358 204 39 5050
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro. 

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv